Good practice TR – individueel

De leerling(en) ondersteunen bij technische problemen

Wanneer je online lesgeeft, gebeurd het (af en toe) wel eens dat er zich een technisch probleem voordoet. Maar geen paniek! De meeste d-teachers weten zich wel te redden. Bekijk het onderstaande lesfragment van collega Karen en houd de volgende gedragsindicatoren in je achterhoofd om vervolgens een niveau toe te wijzen.

Gedragsindicatoren:

  • De leraar helpt de leerling(en) bij het oplossen van kleine technische problemen.
  • Bij grote technische problemen verwijst de leraar door naar hulpbronnen voor ondersteuning.
  • De leraar beschikt over noodplannen voor het geval onverwachte technische problemen zich voordoen om ervoor te zorgen dat de leerling(en) betrokken blijven bij de online les.
  • De leraar beschikt over alternatieve communicatiekanalen om met de (ouders van de) leerling(en) te communiceren in geval technologische problemen zich voordoen (bv. Whatsapp, discord, LMS,…).

Welk niveau zou je aan de leraar toewijzen voor deze competentie in dit lesfragment?

Kies één van de drie niveaus.

Wist je dat ...

Collega Steffi maakte voor jullie een stappenplan ‘Wat te  doen bij technische problemen?’ Ken jij alle 8 stappen? Klik het document open en vooral… Bijf rustig! 😉