Aansluiting zoeken met de familie van de leerling

Aansluiting zoeken met de familie van de leerling

Bij d-teach vinden wij het ook belangrijk om een goede band op te bouwen met de ouders van de (jongere) leerling(en).

Maar hoe doe je dit concreet?

Gedragsindicatoren:

  • De leraar gebruikt technologie om ouders en leraren in staat te stellen als een team samen te werken om het leren van de leerling(en) te ondersteunen (bv. het softewareplatform van d-teach om te communiceren en feedback te geven, het gebruik van Bingel/diddit, …).
  • De leraar geeft instructies aan ouders (of een andere begeleider) om de leerling(en) thuis te ondersteunen.
  • De leraar bespreekt de verwachtingen t.o.v. de ouders (of een andere begeleider) m.b.t. de leerling(en) en vice versa.

Bekijk het onderstaande lesfragment van collega Rienske. Houd hierbij bovenstaande gedragsindicatoren in je achterhoofd.

Welk niveau zou je aan de leraar toewijzen voor deze competentie in dit lesfragment?

Kies één van de drie niveaus.

Wist je dat ...

de ouders ook een schoolbrochure krijgen wanneer ze starten bij d-teach?

Benieuwd naar wat daar precies allemaal instaat? Klik dan hier.

Persoonlijk actieplan

Open je persoonlijk actieplan_sociale rol in MS Teams en ga naar week 3 – De sociale rol. Scrol naar de competentie ‘Aansluiting zoeken met de familie van de leerling’. Noteer indien je de video bekeken hebt en indien je ook een kijkje nam in de schoolbrochure.