Setting the scene

Welkom! In deze module staan we stil bij de sociale rol die je als synchrone online leerkracht hebt. Net als in een fysiek klas moet de leraar online proberen om de sociale interactie te bevorderen en de relatie tussen de leraar en de leerlingen en de leerling onderling te stimuleren.

Tijdens de coronaperiode, toen leraren een snelle shift moesten maken van offline naar online leren, werd duidelijk dat dit niet altijd even gemakkelijk is.

Enkele krantenkoppen die tijdens deze periode verschenen:

Toch heb jij bewust gekozen voor een job als online leraar! En daar zijn we natuurlijk heel blij om. Wat zijn volgens jou de voor- en  nadelen van online (afstands)onderwijs? Waarin vormt online lesgeven juist een meerwaarde om een band te creëren met (de ouders van) je leerling(en)? Wat verloopt soms nog moeilijk? Plaats 1 voordeel en 1 nadeel van online (afstands)onderwijs op de onderstaande Padlet.

Gemaakt met Padlet