Inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools

Inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools

Als synchrone online leerkracht moet je niet alleen met heel wat tools kunnen werken, maar je moet ook in staat zijn om goede tools te selecteren.

Wat betekent het concreet om goede tools te kunnen selecteren?

Gedragsindicatoren:

 • De leraar gaat adequaat om met de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte technologieën (videoconferentiesoftware en andere digitale tools).
 • De leraar gebruikt geschikte digitale tools om de taak uit te voeren en de lesdoelstellingen te verwezenlijken.
 • De leraar maakt gebruik van diverse digitale tools om te compenseren voor de context specifieke problemen, zoals het niet kunnen observeren van leerlingen, bijvoorbeeld wanneer de webcam van de leerling(en) niet werkt of is uitgeschakeld of wanneer er teveel leerlingen zijn om elke leerling individueel te kunnen monitoren (bv. Mentimeter, Wooclap, Kahoot!, Poll Everywhere, …).
 • De leraar stemt de keuze van digitale tools af op de technische capaciteiten van de leerling(en).
 • De leraar weet hoe hij digitale tools moet gebruiken, niet alleen om informatie te ontvangen en door te geven, maar ook om samen te werken en te co-creëren.

Het interactief gebruik van het whiteboard (binnen MS Teams)

Om een goede tool te selecteren moet je onder andere rekening houden met:

 • De leerdoelen;
 • Het doelpubliek;
 • De mogelijkheden van een tool;
 • De beperkingen van een tool;
 • Etc.

In onderstaand filmpje gaat Steffi, Pedagogisch Adviseur, in op de mogelijkheden van het digitaal whiteboard en hoe je het interactief kan inzetten tijdens je les. Kijk je mee?

Wist je dat ...

Naast het Whiteboard in MC Teams zijn er natuurlijk nog heel wat andere (gratis) whiteboards. Hieronder vind je er alvast drie terug:

 1. https://livecloud.online/nl/whiteboard
 2. https://basisonderwijs.online/online-schoolbord.html
 3. https://whiteboard.fi/

Persoonlijk actieplan

Het gebruik van een whiteboard biedt heel wat mogelijkheden in de online les. Open je persoonlijk actieplan_technische rol in MS Teams en ga naar week 2 – De technische rol. Scrol naar de competentie ‘Inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools’. Noteer kort op elke manier jij een whiteboard graag eens wil gebruiken tijdens je online (try-out) les.