Creëren van een leerling-leraar relatie

Creëren van een leerling-leraar relatie

Als synchrone online leraar ben je dan misschien wel fysiek vaak ver verwijderd van jouw leerling(en), toch voelt het niet altijd zo aan. Elke les maak je tijd vrij om je leerling(en) beter te leren kennen en investeer je in het bouwen van een authentieke en positieve relatie met je leerling(en).

Maar hoe doe je dit concreet?

Gedragsindicatoren:

  • De leraar zoekt actief naar en houdt rekening met de sociale, emotionele, en leerbehoeftes van elke leerling.
  • De leraar monitort hoe het met de leerling(en) gaat.
  • De leraar gaat regelmatig in interactie met de leerling(en).
  • De leraar geeft op een boeiende en effectieve manier les achter het scherm en probeert het gebrek aan multisensoriële input, dat typisch is voor face-to-face interactie, te compenseren.
  • De leraar doet een poging om het leren te personaliseren.
  • De leraar probeert een “persoonlijke band” met de leerling(en) op te bouwen.
  • De leraar is empathisch.
  • De leraar moedigt de leerling(en) aan door het geven van een compliment.
  • De leraar communiceert op een open manier en bouwt een vertrouwensband op met de leerling(en).
  • De leraar gebruikt de naam van de leerling(en).

In onderstaand filmpje geeft Steffi, Pedagogisch Adviseur, acht tips mee over hoe je de relatie tussen de leraar en de leerling(en) kan versterken. Kijk je mee?

Wist je dat ...

Naast ijsbrekers, zijn (bewegings)tussendoortjes (zeker voor jongere kinderen) een ideale manier om op een speelse manier een band op te bouwen met je leerling(en).

Nood aan wat inspiratie? Kijk dan snel even mee naar onderstaande lesfragmenten van collega’s:

Collega Tawny gebruikt Gynzy voor een bewegingstussendoortje.

Collega Wietse kijkt als tussendoortje samen met zijn leerling naar een stukje van Karrewiet, het Vlaams jeugdjournaal. Op die manier brengt hij tegelijk ook een stukje actualiteit en cultuur in de online les.

Collega Laura gaat tijdens een tussendoortje in haar les op zoek naar gelijkenissen tussen haar en haar leerling.

Persoonlijk actieplan

Open je persoonlijk actieplan_sociale rol in MS Teams en ga naar week 3 – De sociale rol. Scrol naar de competentie Creëren van een leerling-leraar relatie’. Noteer welke tip(s) jij uit het filmpje van Steffi wil toepassen in je (try-out) les om de relatie met de leerling te versterken. En welk tussendoortje van de collega's inspireerde jou?