Waar sta je op dit moment?

Bij de start van de online training hebben we je gevraagd om een inschatting te maken van jouw technische en sociale competenties als online leraar. Nu je de modules hierover in de online training hebt doorlopen, vragen we je opnieuw om je technische en sociale competenties als online leraar in te schatten. Vul voor het herwerken van je try-out les eerst deze korte vragenlijst in.