De opname van je try-out les uploaden

Ga naar het team ‘Professionele ontwikkeling d-team’ in MS teams en zoek in de linkerkolom de map met jouw naam. Klik bovenaan op bestanden en open de map ‘Week 5 en 6 – Microteaching’. Upload de opname van de try-out les die je gaf aan een collega in deze map.