Geef feedback aan je collega

Vul na het bijwonen van de try-out les van je collega onderstaande vragenlijst in en geef hem of haar (opbouwende) feedback.