Aan de slag!

Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan!

  1. Download hier de (PowerPoint)template voor je nieuwe try-outles. We raden sterk aan om deze template (of een eigen variant ervan) te gebruiken.
  2. Observeer met een kritische blik de opbouw, de inhoud en de vormgeving van je vroegere try-out les.
  3. Neem je persoonlijke actieplannen bij de hand en start met het uitwerken van je nieuwe try-out les. Deze try-out les hoeft niet dezelfde te zijn als deze die je in het begin van de online training van jezelf geobserveerd hebt. Kies een specifieke doelgroep, onderwijsniveau en topic die nauw aansluiten bij  jouw expertise als leraar en (her)ontwerp hiervoor een nieuwe try-out les.

Wat waren ook alweer de verschillende fasen van een try-out les (+-30 min.)?

Kik op een fase en lees meer.

Zorg ervoor dat de leerling zich welkom voelt wanneer hij of zij in de les verschijnt (zorg voor een leuke foto of afbeelding of schrijf zijn/haar naam op een slide die je presenteert).

Controleer of de leerling je goed kan horen en zien; en omgekeerd. Bij een eerste gebruik van MS Teams, moeten de instellingen soms nog op elkaar afgestemd worden. Toon vertrouwen en zoek rustig naar oplossingen. Communiceer intussen via de chat, of via een ander kanaal, bv. mail.

Voorzie een fijne manier om elkaar te leren kennen. Pas deze fase van je try-outles aan aan de leeftijd en het taalniveau van je leerling. Laat de leerling doorheen de kennismaking experimenteren met de tools van MS Teams.

Test het niveau van je leerling door allerlei kleine opdrachtjes te geven. Je hoeft geen dictee af te leggen, maar laat hem/haar bijvoorbeeld de juiste woorden naast een prent over sport schrijven. Stel je leerling gerust dat dit geen toets of test is.

Vraag aan het einde van de try-outles of de ouders even in beeld kunnen komen. Pols naar hun verwachtingen en licht voor een stukje de werking van d-teach toe.

Stuur de ouders (en de leerling) na de try-outles een feedbackmail, zoals je na elke les doet. Neem Steffi altijd mee op in cc. Verwijs op het einde van je bericht ook naar Steffi, om de eventuele inschrijving te finaliseren.